This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

Spar - Business Services

Wyzwanie

Spar prowadzi kilka stron internetowych na bazie Adobe AEM. Poszczególnymi wizerunkami marketingowymi opiekuje się kilka różnych zespołów projektowych. Z kolei wdrażanie odbywa się w jednym centralnym zespole. Rozmaite i odmienne środowiska utrudniają jednak zapewnienie jakości, dlatego za pomocą tradycjonalnych środków trudno jest umożliwić skoordynowany przebieg.

Rozwiązanie

Prime Force wspólnie ze Sparem zdefiniowała nowy zautomatyzowany proces projektowania i wdrażania, który składa się z następujących kroków:

  • Dostarczenie kodów źródłowych
  • Zabezpieczenie jakości za pomocą testów i narzędzi
  • Generowanie artefaktów wdrażania i emisji
  • Instalacja
  • Odbiór
  • Emisja

W ramach realizacji technicznej Prime Force korzystała z Jenkinsa pipelines. Przepływy zostały zautomatyzowane i mogą zostać przerwane jedynie w celu manualnej kontroli. Ze względu na zróżnicowany charakter środowisk i projektów, zautomatyzowano również ich generowanie Prime Force przeniosła konfigurację Jenkins do osobnego projektu GIT i opisała zadania Jenkinsa za pomocą JSON. Tym samym Spar jest w stanie poprzez prostą konfigurację za pomocą jednego przycisku uruchomić pipeline i  wdrożyć nowy projekt, lub nowe środowisko AEM.

Okres
Od czerwca do grudnia 2016
Zadania

Budowa linii potokowej projektowania i wdrażania dla Adobe AEM

Link