This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

Coop - Strona internetowa

Wyzwanie

Wyzwaniem dla nas było zbadanie koncepcji nowej strony interentowej pod kątem jej kompatybilności z Adobe Experience Manager (AEM). Strona Interentowa została zaprojektowana przez firmę Nexum Koncepcja została oparta na ramkach i klockach. Stronie należało zapewnić spójność, a zastosowanym komponentom "drugie życie".

Rozwiązanie

Na zlezenie Klienta przeprowadziliśmy warsztaty i szkolenia dla projektantów i programistów z Nexum w zakresie Adobe Experience Manager (AEM).

Przeprowadziliśmy również audyt projektowanej strony www, który wykazał, w których elementach istniejącą koncepcję strony należy poprawić.

Okres
październik 2014
Zadania
  • Techniczna kontrola koncepcji strony opartej na ramkach
  • Warsztaty i szkolenie w zakresie AEM
Link