This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

Barmer GEK - Archiwum przedsiębiorstwa

Wyzwanie

W 2010 roku doszło do fuzji firm Gmünder Ersatzkasse (GEK) i Barmer Ersatzkasse (BEK), w wyniku czego powstała firma Barmer GEK. Jednocześnie powstała koncepcja rozbudowy nowego, wspólnego archiwum przedsiębiorstwa Barmer GEK (BG) zgodnie ze standardem EMC Documentum i EMC Centera.

Poza stworzeniem samego archiwum konieczna była rozbudowa supportu i przeszkolenie personelu. Wyzwaniem była objętość dokumentacji (średnio 320‘000 nowych dokumentów) i liczba użytkowników (18‘000 dziennie).

Rozwiązanie

Nasza firma wspólnie z klientem oraz centrum obliczeniowym gkv Informatik w ramach specjalnych warsztatów zaprojektowała architekturę całego przedsięwzięcia, a następnie zajęła się opracowaniem i realizacją zagadnień związanych z serwerami, pamięcią, siecią i standardem EMC Centera.

Dodatkowo w lipcu 2012 wzięliśmy też udział w  Go-live. Obecnie Prime Force zapewnia firmie Barmer GEK tzw. Third Level Support.

Okres
od sierpnia 2011
Zadania
  • Kierownictwo projektu IT
  • Business Analysis
  • Architektura IT
  • Rozwój
  • Coaching / Trening
  • 3rd Level Support
  • Szkolenie
Link