This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

Volkswagen AG - Współpraca w zakresie rozwoju Adobe AEM

Wyzwanie

Celem blisko trzyletniej współpracy między Prime Force a Volkswagen AG była migracja różnych inicjatyw webowych do VW Design 5 w oparciu o najnowszą wersję Adobe i ich dalszy rozwój. Współpraca objęła kluczowe obszary działań takie jak komunikacja online, strona www oraz nowy Intranet.

Dodatkowym wyzwaniem był fakt, że migracja objęła ponad 100 stron.

Rozwiązanie

Naszym pomysłem na rozwiązanie tego wyzwania był projekt i implementacja najnowszej wersji Adobe Experience Manager Suite. Realizując wdrożenie naszym głównym zamierzeniem było ścisłe przestrzeganie standardów Adobe, rozwój responsywnych szablonów i modułów oraz przestrzeganie wysokich standardów testowania.

Nasze usługi w ramach tego projektu objęły:

  • zarządzanie realizacją projektu
  • projekt realizowany był według metodyki Scrum Master
  • analiza biznesowa i Requirement Engineering
  • koncepcja
  • rozwój
  • testing
  • wsparcie dla aplikacji
  • wsparcie dla infrastruktury IT
Okres
lipiec 2015-czerwiec 2018
Zadania

Rozbudowa systemu Adobe AEM

Link