This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

Polityka prywatności

Firma Prime Force Group jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych na naszej stronie internetowej. Nasze dane znajdują się w górnej części impressum.

Jako przedstawiciel w UE w rozumieniu art. 27 DSGVO, mianujemy Prime Force Group GmbH, Theatinerstr. 11, D-80333 Monachium.

Poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom bez Państwa wyraźnej zgody.

Pliki logowania do serwera

Niektóre dane są do nas wysyłane automatycznie. Są to:

- typ/wersja przeglądarki,

- używany system operacyjny,

- Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),

- nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),

- czas żądania serwera,

- ilość przesłanych danych oraz

- komunikat, czy połączenie się powiodło.

Po ponownym opuszczeniu naszej witryny adresy IP zostaną usunięte lub zanonimizowane. W przypadku anonimizacji adresy IP są zmieniane w taki sposób, że poszczególnych danych osobowych lub okoliczności faktycznych nie można już przypisać do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub tylko przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie czasu, kosztów i siły roboczej.

Dane z plików dziennika są przez nas oceniane w celu ponownego ulepszenia strony internetowej i uczynienia jej bardziej przyjazną dla użytkownika lub szybszego poprawiania błędów - oczywiście tylko w formie zanonimizowanej.

Używamy go również do kontrolowania wydajności serwerów, aby w razie potrzeby zapewnić odpowiednią ilość danych.

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki. Nie są one szkodliwe. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie. Jeśli tego nie chcesz, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie i zezwalasz na to tylko w indywidualnych przypadkach. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google do formy IP państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju będącego członkiem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, klikając poniższy link (http: // tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=de) pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę do przeglądarki. Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który zapobiega przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny: Dezaktywuj Google Analytics

 

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/. Zwracamy uwagę, że usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIp” na tej stronie internetowej, aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z produktu Google Maps firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie automatycznie gromadzonych danych przez Google, ich przedstawicieli i osoby trzecie. Warunki korzystania z Map Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google Webfonts

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane Webfonts do wyświetlania czcionki. Są one dostarczane przez Google (http://www.google.com/webfonts/). Kiedy odwiedzasz naszą stronę, Twoja przeglądarka ładuje wymagany Webfont do pamięci podręcznej przeglądarki. Jest to konieczne, aby Twoja przeglądarka mogła również wyświetlać optycznie ulepszoną reprezentację naszych tekstów. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, do wyświetlenia na Twoim komputerze zostanie użyta standardowa czcionka.

Więcej informacji na temat czcionek Google Webfonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1.

Ogólne informacje na temat ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

Facebook Custom Audiences

Korzystamy z funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”). Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że nasza strona internetowa została odwiedzona z Twojego adresu IP. Jeśli jesteś członkiem Facebooka, Facebook może powiązać te informacje - pod warunkiem, że nie wyraziłeś sprzeciwu w ustawieniach ochrony danych swojego profilu na Facebooku - z Twoim profilem na Facebooku i wykorzystać je do ukierunkowanego wyświetlania reklam na Facebooku.

Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych przez Facebook oraz Twoich praw i możliwości w tym zakresie znajdziesz w informacjach o ochronie danych Facebooka pod adresem URL https://www.facebook.com/about/privacy/.

Prawo do informacji i odwołania

Przysługuje Ci prawo do informacji, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do momentu odwołania. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu korespondencji bezpośredniej. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

Masz prawo złożyć skargę do krajowego organu nadzorczego.

Przekazywanie osobom trzecim

Nie przekazujemy danych pochopnie. Gromadzone przez nas dane będą przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji umowy lub rozliczenia lub jeśli wyraziłeś uprzednią zgodę. Ci usługodawcy zostali przez nas starannie wybrani i otrzymali pisemne zlecenie. Przekazane dane mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji powierzonego zadania. Usługodawcy są związani naszymi procedurami i są przez nas regularnie sprawdzani.