This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

CSS Versicherung - Inbound Management

Wyzwanie

Firma CSS-Versicherung zaplanowała wprowadzenie jednolitego dla całego koncernu systemu zarządzania danymi wejściowymi.

Zadania dla systemu postawione przez Klienta:
• wysokiej jakości klasyfikacja wszystkich dokumentów wpływających do firmy poprzez e-mail, listownie, faksem, poprzez formularze webowe, portale konsumenta i urządzenia mobilne.
• rozpoznawanie istotnych danych procesowych i przekazanie wspomnianych dokumentów wraz z rozpoznanymi danymi procesowymi do głównych aplikacji wewnętrznych.
Cel optymalizacja i wsparcie procesów biznesowych.

Rozwiązanie

Bazując na oprogramowaniu SmartFix i własnych specjalistach ds. rozwoju, firma Prime Force w pierwszej fazie otrzymała dokumenty wejściowe, które następnie sklasyfikowała, definiując konieczne dane procesowe.

W drugiej fazie firma Prime Force przetworzyła uporządkowane i nieuporządkowane dowody poniesionych kosztów leczenia oraz związany z nimi system rozliczania świadczeń. Następnie udostępniono system Input Management w całym koncernie, wykorzystując do tego wszystkie dokumenty wejściowe oraz istotne z punktu widzenia CSS kanały dystrybucji i wdrażono kolejne aplikacje.

Opinia Klienta

„W firmie Prime Force Group usługę zawsze świadczy się dla klienta, a firma troszczy się przede wszystkim o to, jak rozwiązywać problemy. Jej pracownicy to specjaliści w różnych dziedzinach procesu rozwoju, wykonujący swoją pracę na najwyższym poziomie. Bardzo ceniłem sobie współpracę z nimi i w każdej chwili jestem gotów to powtórzyć.“

Loris Bortoluzzi, członek kadry kierowniczej firmy CSS Versicherung AG

Okres
sierpień 2012 - sierpnień 2013
Zadania
  • Budowa systemu zarządzania danymi wejściowymi (Input Management)
Link