This website uses cookies. If you are surfing here, you agree with it. OK

e.on - System zarządzania dokumentacją

Wyzwanie

Firma E.ON E&P (Exploration & Production) zaplanowała przekształcenie istniejącego systemu archiwizacji i zarządzania dokumentacją na EMC Documentum. Dużym wyzwaniem były złożone, nie udokumentowane funkcje istniejącego rozwiązania. W projekcie należało uwzględnić następujące punkty:

  • różne wymagania branżowe w wielu krajach
  • dostępność danych w miejscach o słabo rozwiniętej infrastrukturze sieciowej (dane musiały być okresowo dostępne również w miejscach bez dostępu do Internetu)
  • wysokie standardy bezpieczeństwa
  • prostota obsługi

Rozwiązanie

W oparciu o EMC Documentum firma Prime Force za pomocą EMC Webtop i MyDocumentum for Microsoft Outlook zaprojektowała i zrealizowała odpowiednie rozwiązanie. Rozwiązanie to zapewnia dostąp do najważniejszych danych również w miejscach o słabo rozwiniętej infrastrukturze sieciowej, np. na pltaformach wiertniczych lub w miejscach, gdzie wykonuje się próbne odwierty.

Okres
lipiec 2012-listopad 2013
Zadania
  • Requirement Engineering
  • Solution-Design
  • Implementacja
  • Testy rozwojowe
Link